Facet Rough by Gem
Gem: Peridot


160ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-07022014-1.Y]
 • Size: 33 x 25 x 14 mm
 • Clarity:  80%
 • Price:  880.00

60.45ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-02082013-2.Y]
 • Size: 21 x 19 x 19 mm
 • Clarity:  85%
 • Price:  604.50

64.01ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-02032014-1.Y]
 • Size: 39 x 16 x 9 mm
 • Clarity:  70%
 • Price:  320.05

16.25ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-08212012-1.Y]
 • Size: 16 x 13 x 10 mm
 • Clarity:  85%
 • Price:  162.50

311ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-06102007-3.Y]
 • Clarity:  80%
 • Price:  155.50

11.1ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-09062012-5.Y]
 • Size: 19 x 10 x 7 mm
 • Clarity:  99%
 • Price:  133.20

44ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-01072013-5.Y]
 • Size: 18 x 15 x 14 mm
 • Clarity:  85%
 • Price:  132.00

29ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-01072013-1.Y]
 • Size: 17 x 13 x 12 mm
 • Clarity:  90%
 • Price:  116.00

51ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-08032010-1.Y]
 • Clarity:  85%
 • Price:  102.00

43.59ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05052009-1.Y]
 • Clarity:  80%
 • Price:  87.18

43.28ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-03062010-1.Y]
 • Clarity:  85%
 • Price:  86.56

76.5ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05122014-5.Y]
 • Size: 30 x 21 x 18 mm
 • Clarity:  60%
 • Price:  76.50

19.95ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-01082013-2.Y]
 • Size: 17 x 10 x 10 mm
 • Clarity:  80%
 • Price:  49.88

34.15ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-01082013-1.Y]
 • Size: 21 x 18 x 9 mm
 • Clarity:  80%
 • Price:  34.15

152.5ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05122014-3.Y]
 • Size: 46 x 35 x 16 mm
 • Clarity:  60%
 • Price:  30.50

25.85ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-08292013-2.Y]
 • Price:  25.85

24ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05082010-1.Y]
 • Clarity:  80%
 • Price:  24.00

10.07ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-10282007-4.Y]
 • Clarity:  80%
 • Price:  20.14

21.72ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-01182008-1.Y]
 • Clarity:  70%
 • Price:  16.29

325ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05122014-1.Y]
 • Size: 49 x 38 x 25 mm
 • Clarity:  20%
 • Price:  6.50

190.5ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05122014-2.Y]
 • Size: 14 x 5 x 5 mm
 • Clarity:  20%
 • Price:  5.72

75ct Peridot - Hand Select Gem Rough
 • Item# [peridot-05122014-4.Y]
 • Size: 27 x 21 x 19 mm
 • Clarity:  20%
 • Price:  0.75
  
Click Images for More Information.